Dokumenty i regulaminy

Dokumenty organizatora

qxif-file-pdf
Wpis do rejestru organizatorów turystyki
PDF
qxif-file-pdf
Gwarancja ubezpieczeniowa
PDF
qxif-file-pdf
CEIDG
PDF
qxif-file-pdf
CEOTiPT
PDF
qxif-file-pdf
Klauzula informacyjna RODO
PDF
qxif-file-pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku
PDF
qxif-file-pdf
Informacje dla organizatora wycieczki szkolnej
PDF

Ubezpieczenia uczestników

qxif-file-pdf
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych UNIQUA
PDF
qxif-file-pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia imprezy krajowe UNIQUA
PDF
qxif-file-pdf
Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
PDF
qxif-file-pdf
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
PDF
qxif-file-pdf
Ogólne warunki rezygnacji z podróży
PDF
qxif-file-pdf
Turystyczny Fundusz Pomocowy
PDF
qxif-file-pdf
Komunikat COVID-19
PDF
qxif-file-pdf
Q&A COVID-19
PDF

Dokumenty uczestników imprez turystycznych

qxif-file-pdf
Warunki uczestnictwa w imprezach Alternatywa Travel
PDF
qxif-file-pdf
Regulamin imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży
PDF
qxif-file-pdf
Regulamin rezerwacji usług drogą elektroniczną
PDF