Previous Next

Dawno, dawno temu, gdy świat jeszcze był młody, a lasy i góry tkały opowieści niezwykłych historii, istniał tajemniczy szlak, znany tylko nielicznym. Mówiono, że na tym szlaku, zwanym Szlakiem Tajemnic, ukryte są sekrety starożytnych legend i potężnych mocy, czekających na tych, którzy odważą się wkroczyć na ich ścieżkę.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to program, który pomaga dzieciom rozwijać zdolności interpersonalne, uczyć się współpracy, empatii i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Jednym z najbardziej efektywnych i angażujących sposobów realizacji TUS są leśne aktywności. Kontakt z naturą nie tylko wzbogaca proces nauki, ale także

Szkolne wycieczki to nie tylko okazja do oderwania się od ławek i zeszytów. To przede wszystkim wyjątkowa szansa na rozwijanie ciekawości świata, zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności społecznych. Jednym z najlepszych miejsc na takie wycieczki jest las. Organizacja wycieczek do lasu niesie za sobą wiele korzyści, zarówno edukacyjnych, jak i