Jak dokonać płatności

  PŁATNOŚĆ ZA KOLONIE I OBOZY odbywa się w dwóch ratach:


  I rata – 350 zł

  zaliczka płatna w ciągu 5 dni od złożenia rezerwacji

   

  II rata

  pozostała kwota płatana najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem terminu kolonii/obozu

   

  Uwaga! REZERWACJA WSTĘPNA NIE JEST ZOBOWIĄZUJĄCA

  Od chwili dokonania zgłoszenia - uczestnika na kolonię otrzymują Państwo rezerwację wstępną na czas 5 dni.
  Po tym terminie w przypadku nie opłacenia I raty - rezerwacja ulega samoczynnej i bezpłatnej anulacji.

   

  FORMY i sposoby PŁATNOŚCI

   

  PRZELEWEM (w PLN)  PREFEROWANE!

   
  Numer konta podany zostanie w procesie rejestracji.

  Tytuł przelewu:  należy podać imię i  nazwisko uczestnika oraz nazwę imprezy (wybranego turnusu)

  PRZYKŁAD: Jan Nowak – kolonia „MALI ODKRYWCY”

   

   

  GOTÓWKĄ


  Bezpośrednio w siedzibie naszego Biura:

   
  ALTERNATYWA TRAVEL przy ulicy BOTANICZNEJ 4 w Mielcu

  Telefon kontaktowy: 605 085 639
  Godziny otwarcia: wtorek i czwartek, w godz. 16.00-18.00

   

   

   

  © 2019 ALTERNATYWA Travel